ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Διαδικτυακές Ενημερώσεις Γονέων

 
Επαναλειτουργία από Σάββατο 19/6
Λεπτομέρειες
 


ΤΜΗΜΑ Π1 -
Ενημέρωση Γονέων

Σάββατο 12/6: 1.00 μμ - 1.45 μμ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Passcode: Το ίδιο που χρησιμοποιούν τα παιδιά

 • Κάθε λινκ αντιστοιχεί σε διαφορετική καθηγήτρια (Φιλόλογος τμήματος - Μαθηματικός τμήματος).
 • Μπορείτε να επιλέξετε όποιο λινκ θέλετε πρώτο. 
 • Αφού σας αποδεχθεί η αρμόδια καθηγήτρια και συνομιλήσετε, θα πρέπει κατόπιν να αποσυνδεθείτε και να επιλέξετε το λινκ της επόμενης καθηγήτριας.
 • Ενδέχεται να υπάρξει μικρή αναμονή, αν η καθηγήτρια συνομιλεί με άλλον γονέα.

 

Επαναλειτουργία από Σάββατο 19/6
Λεπτομέρειες
 


ΤΜΗΜΑ Π2 -
Ενημέρωση Γονέων

Σάββατο 12/6: 1.45 μμ - 2.30 μμ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Passcode: Το ίδιο που χρησιμοποιούν τα παιδιά

 • Κάθε λινκ αντιστοιχεί σε διαφορετική καθηγήτρια (Φιλόλογος τμήματος - Μαθηματικός τμήματος).
 • Μπορείτε να επιλέξετε όποιο λινκ θέλετε πρώτο. 
 • Αφού σας αποδεχθεί η αρμόδια καθηγήτρια και συνομιλήσετε, θα πρέπει κατόπιν να αποσυνδεθείτε και να επιλέξετε το λινκ της επόμενης καθηγήτριας.
 • Ενδέχεται να υπάρξει μικρή αναμονή, αν η καθηγήτρια συνομιλεί με άλλον γονέα.

 

Επαναλειτουργία από Σάββατο 19/6
Λεπτομέρειες
 


ΤΜΗΜΑ Π3 -
Ενημέρωση Γονέων

Σάββατο 12/6: 1.00 μμ - 1.40 μμ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Passcode: Το ίδιο που χρησιμοποιούν τα παιδιά

 • Κάθε λινκ αντιστοιχεί σε διαφορετική καθηγήτρια (Φιλόλογος τμήματος - Μαθηματικός τμήματος).
 • Μπορείτε να επιλέξετε όποιο λινκ θέλετε πρώτο. 
 • Αφού σας αποδεχθεί η αρμόδια καθηγήτρια και συνομιλήσετε, θα πρέπει κατόπιν να αποσυνδεθείτε και να επιλέξετε το λινκ της επόμενης καθηγήτριας.
 • Ενδέχεται να υπάρξει μικρή αναμονή, αν η καθηγήτρια συνομιλεί με άλλον γονέα.

 

Επαναλειτουργία από Σάββατο 19/6
Λεπτομέρειες
 


ΤΜΗΜΑ  Π4  &  Π5
Ενημέρωση Γονέων

Π4: Σάββατο 12/6: 12.30 μμ - 1.00 μμ

Π5: Σάββατο 12/6: 1.40 μμ - 2.00 μμ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Passcode: Το ίδιο που χρησιμοποιούν τα παιδιά

 • Κάθε λινκ αντιστοιχεί σε διαφορετική καθηγήτρια (Φιλόλογος τμήματος - Μαθηματικός τμήματος).
 • Μπορείτε να επιλέξετε όποιο λινκ θέλετε πρώτο. 
 • Αφού σας αποδεχθεί η αρμόδια καθηγήτρια και συνομιλήσετε, θα πρέπει κατόπιν να αποσυνδεθείτε και να επιλέξετε το λινκ της επόμενης καθηγήτριας.
 • Ενδέχεται να υπάρξει μικρή αναμονή, αν η καθηγήτρια συνομιλεί με άλλον γονέα.