Διαδικτυακές Ενημερώσεις Γονέων

 


ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤ' & Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Π1 - Π5 - Π2 - ΠΕ

Ενημέρωση Γονέων

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/3/2022

ΠΡΩΪΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Π1: Ενημέρωση  12.10 με 12.50 

Π5: Ενημέρωση  12.50 με 13.30 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ 

Π2: Ενημέρωση  13.40 με 14.20 

ΠΕ' ΤΑΞΗ: Ενημέρωση  14.20 με 14.55

 


ΓΛΩΣΣΑ (link)        ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (link)

Passcode: 732020

 

κα Λιβανού Καλλίστη (Γλώσσα)
κα Σταματάκη Νατάσα (Μαθηματικά)

 

  • Κάθε λινκ αντιστοιχεί σε διαφορετική καθηγήτρια (Φιλόλογος τμήματος - Μαθηματικός τμήματος).
  • Αφού σας αποδεχθεί η αρμόδια καθηγήτρια και συνομιλήσετε, θα πρέπει κατόπιν να αποσυνδεθείτε και να επιλέξετε το λινκ της επόμενης καθηγήτριας.
  • Ενδέχεται να υπάρξει μικρή αναμονή, αν η καθηγήτρια συνομιλεί με άλλον γονέα.

 
 


ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Π4 - Π6 - Π7 - Π8

Ενημέρωση Γονέων

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/3/2022

ΠΡΩΪΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Π4: Ενημέρωση  12.10 με 12.50 

Π6: Ενημέρωση  12.50 με 13.30 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ 

Π7: Ενημέρωση  13.40 με 14.20 

Π8: Ενημέρωση  14.20 με 14.55


ΓΛΩΣΣΑ (link)        ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (link)

Passcode: 732020


κα Παπαγγέλου Ευδοκία (Γλώσσα)
κα Παλληκαρώνα Κρίστη (Μαθηματικά)

  • Κάθε λινκ αντιστοιχεί σε διαφορετική καθηγήτρια (Φιλόλογος τμήματος - Μαθηματικός τμήματος).
  • Αφού σας αποδεχθεί η αρμόδια καθηγήτρια και συνομιλήσετε, θα πρέπει κατόπιν να αποσυνδεθείτε και να επιλέξετε το λινκ της επόμενης καθηγήτριας.
  • Ενδέχεται να υπάρξει μικρή αναμονή, αν η καθηγήτρια συνομιλεί με άλλον γονέα.

 


ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤ' & Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Π1 - Π5 - Π2 - ΠΕ
Ενημέρωση Γονέων

Σάββατο 18/12/2021
Π1: 12.10 μμ - 12.50 μμ
Π5: 12.50 μμ - 13.30 μμ
Π2: 13.40 μμ - 14.20 μμ
ΠΕ: 14.20 μμ - 14.50 μμ

ΓΛΩΣΣΑ (link)
Passcode: 

κα ΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (link)
Passcode: 

κα ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ

  • Κάθε λινκ αντιστοιχεί σε διαφορετική καθηγήτρια (Φιλόλογος τμήματος - Μαθηματικός τμήματος).
  • Αφού σας αποδεχθεί η αρμόδια καθηγήτρια και συνομιλήσετε, θα πρέπει κατόπιν να αποσυνδεθείτε και να επιλέξετε το λινκ της επόμενης καθηγήτριας.
  • Ενδέχεται να υπάρξει μικρή αναμονή, αν η καθηγήτρια συνομιλεί με άλλον γονέα.