Γ' Λυκείου Θερινή Περίοδος 2016

Το όφελος από τα Θερινά Τμήματα Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου είναι αναμφισβήτητο, 

καθώς οι μαθητές :

 • καλύπτουν μέσα στο καλοκαίρι ένα σημαντικό μέρος της ύλης που έχουν να αντιμετωπίσουν, ενώ

 • εξοικονομούν αντίστοιχα περισσότερο χρόνο για επαναλήψεις πριν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Οι μαθητές μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν μεμονωμένα μαθήματα

 

Φροντιστήριο Πρωτείον Πειραιάς - Κερατσίνι. Πρόγραμμα Σπουδών Γ Λυκείου

Το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ - ΤΕΙ προβλέπει τρεις ομάδες προσανατολισμού:

 • Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
 • Θετικών Σπουδών και 
 • Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), 

ορίζονται δε πέντε Επιστημονικά πεδία:

 • Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 
 • Θετικές Επιστήμες, 
 • Επιστήμες Ζωής και Υγείας, 
 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης, 
 • Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική). 

Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες: 

 • Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής. 

 • Να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, αν επιλέξουν και ένα 5ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα.