Φωτογραφίες από Εκδηλώσεις, Happennings

και την ξεχωριστή καθημερινότητα στο Πρωτείον!