Ένα μοναδικό Σεμινάριο για τους μαθητές του ΠΡΩΤΕΙΟΝ και τους γονείς τους. Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

09/10/2014 20:12
  • Ανακαλύψτε τι μαθησιακός τύπος είστε (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός, λεκτικός, ενδοπροσωπικός, διαπροσωπικός) 

  • Βρείτε έξυπνους τρόπους για αποτελεσματικό διάβασμα, σύμφωνα με τον μαθησιακό σας τύπο

  • Αναλυτικά ...