Διακοπές Χριστουγέννων

08/12/2013 22:35
 
Το Πρωτείον θα πάει διακοπές από Τρίτη 24/12 μέχρι και Πέμπτη 2/1. 
Τα μαθήματα της Παρασκευής 3/1 και της Τρίτης 7/1 θα γίνουν κανονικά.

 

Ευχόμαστε σε όλους 

Υ Γ Ε Ι Α ,  Κ Α Λ Ε Σ    Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ    &

Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο    Τ Ο    2 0 1 4  !