Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Ενημερωτική Συνάντηση Καθηγητών - Γονεων - Μαθητών.

04/11/2013 11:49

Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση Καθηγητών - Γονέων - Μαθητών, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10/11/13, 18.00 - 19.00.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, θα παραδοθεί στους γονείς και μαθητές Προσωπικός Κωδικός Πρόσβασης για την καθημερινή ενημέρωση τους όσον αφορά τη επίδοση και τις βαθμολογίες, μέσα από την ιστοσελίδα του Πρωτείον.