Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

26/01/2014 12:04
Η δεύτερη Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Μαθητών - Καθηγητών, 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, 5.00 - 6.00 μ.μ.

 

Μετά την ενημέρωση, θα ακολουθήσει Ομιλία-Σεμινάριο με θέμα 'ΒΑΖΩ ΣΤΟΧΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΠΕΤΥΧΑΙΝΩ', 
στην οποία είναι προσκαλεσμένοι όλοι οι γονείς και οι μαθητές.