ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ για ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

10/06/2013 17:47
Επειδή η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου είναι μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία η οποία απαιτεί προεργασία και σωστή ενημέρωση, σας προσακλούμε να μελετήσετε τον ανανεωμένο Οδηγό Σπουδών για όλες τις Σχολές (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές & Αστυνομικές), ώστε να ενημερωθείτε για τα διδασκόμενα μαθήματα, τα μεταπτυχιακά, τις προοπτικές απασχόλησης, κλπ.
 
Σχετικός Σύνδεσμος