Συνάντηση - Ενημέρωση Γονέων και μαθητών

10/07/2012 12:08

Τη Δευτέρα 16/7, 19.00 - 20.00 θα γίνει η συνάντηση-ενημέρωση Διέυθυνσης, Καθηγητών, Γονέων και Μαθητών, για τις επιδόσεις και την πορεία των Θερινών μαθημάτων προετοιμασίας για την Γ' Λυκείου.