2ος Διαγωνισμός Graffiti

19/03/2012 19:51

Ο 2ος Διαγωνισμός Graffiti του Πρωτείον είναι γεγονός. Μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές μας παρουσιάζοντας τα έργα τους στο θέμα:

‘Τεχνολογία - Internet’

Με τη λήξη του Διαγωνισμού όλα τα έργα θα εκτεθούν στην ιστοσελίδα μας, σε μια πρωτότυπη ‘ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ’

 

  • Προδιαγραφές : Τα έργα πρέπει να παραδοθούν σε Λευκό χαρτί μεγέθους Α4, όπου στο πίσω μέρος θα υπάρχει το ονοματεπώνυμο.
  • Διάρκεια Διαγωνισμού: Από 19 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2012.
  • Ανάδειξη Νικητών: Την Τετάρτη 25 Απριλίου στο ‘Parents’ Club’, επιτροπή από 2 γονείς & την Κα Εύη Αργουδέλη θα εκλέξουν τον  Νικητή, ο οποίος θα παραλάβει Ειδικό Έπαινο!