Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ

(Προσομοίωση Πανελλαδικών Εξετάσεων)

Ειδική σημασία δίνουμε στη συμμετοχή ολών των μαθητών μας (Α', Β' & Γ' Λυκείου) στο ετήσιο πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων προσομοίωσης 'ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ' της Ο.Ε.Φ.Ε. (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών - Φροντιστών Ελλάδος)

 

Α. Επιλογή & Μετάδοση θεμάτων

Με ευθύνη της Ο.Ε.Φ.Ε., συγκροτούνται επιτροπές θεμάτων για κάθε μάθημα στις οποίες συμμετέχουν διακεκριμένοι καθηγητές με μεγάλη διδακτική, συγγραφική και φροντιστηριακή εμπειρία, καθώς και καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η μετάδοση των θεμάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω Internet.

Β. Διαδικασία

Τα θέματα λαμβάνονται την ίδια ημέρα της εξέτασης του κάθε μαθήματος. Οι μαθητές γράφουν τα διαγωνίσματα σε ειδικά τετράδια παρόμοια με αυτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τα οποία παρέχονται δωρεάν από το ΠΡΩΤΕΙΟΝ. Με αυτοκόλλητες ετικέτες καλύπτεται το όνομα των μαθητών. Η διόρθωση γίνεται από δύο καθηγητές βάσει συγκεκριμένων οδηγιών Διόρθωσης και Βαθμολόγησης.

 

Κάντε κλικ εδώ για να έχετε πρόσβαση σε όλα τα

Θέματα και τις Λύσεις από το 2003 κι έπειτα.