Προγράμματα Σπουδών

Το Πρωτείον καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών από την Α' Γυμνασίου, μέχρι και τις απαιτητικές εξετάσεις της Γ' Λυκείου, σε πολυ μικρά group ή με ιδιαίτερα μαθήματα, με ώρες που προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών.
 
 

Διαγωνίσματα

Τα Διαγωνίσματα διενεργούνται κάθε εβδομάδα εκτός των ωρών Διδασκαλίας και συμμετέχουμε στην ετήσια Πανελλαδική Εξεταστική Διαδικασία της ΟΕΦΕ, 'Επαναληπτικά Θέματα' (Προσομοίωση).

Ειδικά Μαθήματα

Το ΠΡΩΤΕΙΟΝ καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητές του και στα Ειδικά Μαθήματα :

  • Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)
  • Σχεδίου