Ευέλικτοι Τρόποι Πληρωμής Διδάκτρων


 

Α.  ΠΛΗΡΩΜΗ  ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ  ΣΕ  9  ΑΤΟΚΕΣ  ΔΟΣΕΙΣ :
 

Ο γνωστός σας τρόπος όπου τα δίδακτρα πληρώνονται κάθε μήνα στα γραφεία μας σε δόσεις με μετρητά, ή μεσω πιστωτικής κάρτας.


  

Β.  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ (ΕΞΟΦΛΗΣΗ) ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή ΕΦΑΠΑΞ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ :


Για εξόφληση με εφ’ άπαξ πληρωμή, τοις μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα, παροχή  έκπτωσης μέχρι και 8% επί του συνόλου ή του υπολοίπου των διδάκτρων, ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ, ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, Ή ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ :
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ  8%
ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 6%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 5%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3%Δ.  ΠΛΗΡΩΜΗ  ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ  ΣΕ  ΑΤΟΚΕΣ  ΔΟΣΕΙΣ  ΜΕ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ :


Με την χρήση πιστωτικής κάρτας έχετε τη δυνατότητα εξόφλησης του συνόλου ή του υπολοίπου των διδάκτρων μέχρι και σε 14 άτοκες δόσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ :

ΜΑΙΟΣ –ΙΟΥΝ – ΙΟΥΛ. μέχρι 14
ΑΥΓΟΥΣΤ – ΣΕΠΤΕΜ. μέχρι 12
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ μέχρι 11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ μέχρι 10
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ μέχρι 9
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ μέχρι 8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ μέχρι 7
ΜΑΡΤΙΟΣ μέχρι 6
ΑΠΡΙΛΙΟΣ μέχρι 5
ΜΑΙΟΣ μέχρι 4 

Διευκρινήσεις για τις παροχές μας μέσω Πιστωτικών Καρτών: Οι εν λόγω παροχές δεν έχουν κανένα κόστος ή επιβάρυνση για τους γονείς και σπουδαστές και έχουν ως μόνο σκοπό τη διευκόλυνσή σας, προσφέροντας ανάλογα με την αποπληρωμή, περισσότερες και πραγματικά άτοκες δόσεις, ή επιπλέον εκπτώσεις. Επίσης οι Σχολές μας δεν εισπράττουν προμήθεια ή άλλη αμοιβή από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, δεν δεσμεύουν τους γονείς με πολυετή προγράμματα αποπληρωμής και δεν προωθούν ούτε επιδιώκουν τη χρήση πιστωτικών καρτών & δανείων.