Διεύθυνση

ΕΥΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ - ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ

Απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι του Μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ του Πανεπιστημίου ASTON Αγγλίας και του Certificate of Proficiency του Πανεπιστημίου Michigan Αμερικής. 

Η κα Ζουρούδη είναι επίσης κάτοχος Πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διπλώματος Methodology Course in TEACHING ENGLISH as a Foreign Language του Center of Applied Linguistics and Language Studies του HELLENIC AMERICAN UNION.

Διδακτικό & Διοικητικό Προσωπικό

Καθηγητές και προσωπικό όλων των ειδικοτήτων με μεγάλη διδακτική πείρα, ενθουσιασμό και ενεργητικότητα, σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις, προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε μαθητή, συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση.

 

Οι εξαιρετικοί μας Συνεργάτες :

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΣΑ

ΓΚΙΓΚΕΛΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΗ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗ

ΜΑΝΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΓΓΟΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΤΑΗ ΓΚΕΛΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ