Διαδικτυακά Τμήματα

Το Πρωτείον προσφέρει στους μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, την επιλογή 7μελών τμημάτων με:

  • Μαθήματα Δια Ζώσης (κλασική εκπαίδευση) ή  

  • Διαδικτυακά Μαθήματα με Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. 

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι η μαθησιακή διαδικασία κατα την οποία η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω internet, με αμφίδρομη επικοινωνία (εικόνας και ήχου) και σε πραγματικό χρόνο. 

Αναλυτικά:

  • Όλοι οι συμμετέχοντες συνδέονται και επικοινωνούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, σε προκαθορισμένο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα,

  • Λειτουργεί ως μία "ηλεκτρονική τάξη" με όλες τις λειτουργίες της παραδοσιακής: παράδοση μαθήματος, εξέταση μαθητή, επίλυση ασκήσεων & αποριών, χρήση διαδραστικού πίνακα, υποβολή ερωτήσεων, ανάρτηση & ανάθεση εργασιών, διενέργεια τεστ, κοκ,

  • Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου, καθώς καταργούνται οι μετακινήσεις και 

  • παρέχεται η δυνατότητα σε μαθητές από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν στα μαθήματα, καθώς η προετοιμασία είναι κοινή για όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια.

Το Πρωτείον διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό (εκπαιδευτική πλατφόρμα, υπερσύγχρονους Η/Υ, γραμμές οπτικής ίνας, κλπ) και προσφέρει αμιγή ή συμπληρωματικά Διαδικτυακά Μαθήματα στους μαθητές του, βλ. e-Πρωτείον, σε πλήρως κρυπτογραφημένο και ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον.

Οι καθηγητές του Πρωτείον έχουν εκπαιδευθεί ειδικά για την διενέργεια Διαδικτυακών Μαθημάτων.

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι η μαθησιακή διαδικασία κατα την οποία η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω internet και σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή όλοι οι συμμετέχοντες επικοινωνούν ζωντανά μέσω υπολογιστή.
H σύγχρονη τηλεκπαίδευση διαθέτει πλούσιο αριθμό εργαλείων που το καθιστούν ισάξιο των παραδοσιακών εκπαιδευτικών χώρων και κατά συνέπεια οικείο για τους μαθητές.
Στα Διαδικτυακά μαθήματα του Πρωτείον, μαθητές και καθηγητές επικοινωνούν ζωντανά, κρατούν σημειώσεις, γράφουν στον πίνακα, λύνουν και διορθώνουν ασκήσεις, σαν να βρίσκονται σε μια κανονική αίθουσα.

Τα αμιγώς Διαδικτυακά μαθήματα είναι σχεδιασμένα και οργανωμένα ώστε να προσφέρουν τα ίδια στοιχεία και ποιότητα εκπαίδευσης με τα δια ζώσης μαθήματα. Επίσης, ο συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών ωρών είναι ο ίδιος.

Απαραίτητος εξοπλισμός για το μαθητή:

  • Σύνδεση στο internet (min 50Mbps - ιδανικά >= 100Mbps)

  • Σύγχρονος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (με Win10 ή 11) - όχι tablet ή smartphone

  • Headset (Ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο)

  • Web camera