Εκδόσεις

Η διδασκαλία μας βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε Ειδικές Εκδόσεις για την προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία - Γυμνάσια

 Βοήθημα Μαθηματικών για προετοιμασία - εισαγωγή - εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια  Βοήθημα Κατανόησης Κειμένων για προετοιμασία - εισαγωγή - εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια


Τα βιβλία διατίθενται από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο:

 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Οι μαθητές μας - υποψήφιοι για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια - εκτός από την προετοιμασία και τα μαθήματα, έχουν Δωρεάν πρόσβαση σε μία Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα εκμάθησης και εξάσκησης των Μαθηματικών και της Κατανόησης Κειμένου της Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και της Α’ Γυμνασίου, την "Επιλέγω Edu Practise". 

Πρόκειται για μια Διαδικτυακή Εφαρμογή που περιέχει χιλιάδες ασκήσεις με την μορφή πολλαπλής επιλογής, διαχωρισμένες ανά κατηγορίες και ενότητες. 

Η μοναδικότητα του Edu Practise έγκειται τόσο στην πληθώρα των ασκήσεων όσο και στην ύπαρξη ξεχωριστά του τρόπου επίλυσης της κάθε άσκησης (μεθοδολογία) , πάντα με αναφορά στη θεωρία που περιλαμβάνεται στην εκάστοτε άσκηση . Ο κάθε υποψήφιος μπορεί σε πραγματικό χρόνο να επιλέξει συνδυαστικά τον αριθμό και την κατηγορία των ερωτήσεων – ασκήσεων και να δημιουργήσει το δικό του μοναδικό τεστ σε κάθε εφαρμογή του προγράμματος.

Επικοινωνία: 

Τηλ. 210.46.16.292

 

Online Αίτηση Εγγραφής