Κανονισμός Λειτουργίας

Ισχύει από 1/5/2024

 

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Πρωτείον έχει ως σκοπό την εναρμόνιση της λειτουργίας μας, με βάση τις νέες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Ειδικότερα:

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΙΟΝ

Η ποιότητα, η αξιοπιστία και τα αποτελέσματα, έχουν καθιερώσει το Πρωτείον στη θέση του πρωταγωνιστή ανάμεσα στα Φροντιστήρια Εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια

Με σύγχρονα μέσα και αντιλήψεις, πρότυπη οργάνωση, ξεχωριστούς ανθρώπους, online υπηρεσίες και νέες μεθόδους διδασκαλίας, το ΠΡΩΤΕΙΟΝ εξασφαλίζει στους μαθητές του την επίτευξη των υψηλότερων στόχων. Εδώ οι μαθητές νιώθουν ασφάλεια, σιγουριά και δύναμη.

Από το 2013, το ΠΡΩΤΕΙΟΝ είναι το μόνο Εξειδικευμένο Κέντρο Προετοιμασίας μαθητών για τις Εξετάσεις Εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια. Οι μαθητές μας, με αυτοπεποίθηση και γνώσεις ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν κάθε απαιτητική εκπαιδευτική δοκιμασία.  Οι επιτυχόντες μας στα Πρότυπα Γυμνάσια  το πιστοποιούν καθημερινά.

Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας τον ορισμό των Προτύπων Σχολείων (σχολικές μονάδες οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας), απευθυνόμαστε:

 • σε απαιτητικούς και φιλόδοξους μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, 

 • με όνειρα και όρεξη για πολλή δουλειά και συνεργασία,

 • που επιθυμούν με την έμπειρη καθοδήγηση και την πιστή εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών μας,  

να ξεχωρίσουν από τα πρώτα κιόλας βήματά τους και να εισαχθούν σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Τα μαθήματα μαθητών ΣΤ' Δημοτικού στο Πρωτείον, ξεκινούν σε 2 περιόδους. Ο μαθητής επιλέγει την έναρξη που επιθυμεί: Σεπτέμβριος (α' περίοδος) ή Νοέμβριος (β' περίοδος). Η φοίτηση και στις 2 περιόδους ολοκληρώνεται με τη διενέργεια των εξετάσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια.

 • Οι εγγραφές για κάθε περίοδο διαρκούν ένα μήνα πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

 • Η ενημέρωση των γονέων για θέματα εγγραφών, όπως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που επιβάλει την φυσική τους παρουσία στους χώρους μας, πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω της Γραμματείας, στο τηλ. 2104616292 ή συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.

 • Ενημέρωση των γονέων για θέματα εγγραφών, πραγματοποιείται επισης δια ζώσης ή τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.

 • Οι μαθητές που εγγράφονται στο Πρωτείον ταξινομούνται σε 7μελή ομοιογενή τμήματα. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης η Διεύθυνση δύναται, κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς, να μετακινήσει το μαθητή σε νέο τμήμα, που θα ταιριάζει με το εκπαιδευτικό του προφίλ και τις επιδόσεις του.

 • Οι θέσεις στο Πρωτείον είναι περιορισμένες με απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές. 

 • Η εγγραφή του μαθητή επισημοποιείται με την συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής και απαραίτητα την εξόφληση των διδάκτρων (βλ. παρακάτω ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ).

 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Το Πρωτείον προσφέρει στους μαθητές του την επιλογή δια ζώσης (κλασική εκπαίδευση) ή διαδικτυακών μαθημάτων με Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση (δείτε σχετικά), για την εισαγωγή τους σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο

 • Το πρόγραμμα σπουδών υπερκαλύπτει την σχετική εξεταστέα ύλη, είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και ανανεώνεται διαρκώς, ώστε ο μαθητής να είναι εφοδιασμένος με όλες τις γνώσεις που θα του χρειαστούν στις εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων.

 • Διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό (εκπαιδευτική πλατφόρμα, υπερσύγχρονους Η/Υ, γραμμές οπτικής ίνας, κλπ), ώστε να προσφέρει αμιγή ή συμπληρωματικά Διαδικτυακά Μαθήματα στους μαθητές του, σε πλήρως κρυπτογραφημένο και ασφαλές περιβάλλον.

 • Οι καθηγητές του Πρωτείον έχουν εκπαιδευθεί ειδικά για την διενέργεια Διαδικτυακών Μαθημάτων.

 • Σε περίπτωση που τα δια ζώσης μαθήματα αντικατασταθίστανται με αμιγώς Διαδικτυακά κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής, αυτά πραγματοποιούνται τις ίδιες ημέρες και ώρες, με τα ίδια στοιχεία και ποιότητα εκπαίδευσης. Επίσης, ο συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών ωρών είναι ο ίδιος.

 • Το Πρωτείον δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που οφείλονται σε θέματα κακής σύνδεσης internet ή εξοπλισμού του μαθητή.

 • Σε κάθε περίπτωση, βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας είναι η διάθεση συνεργασίας από τον μαθητή, η αδιάλειπτη παρακολούθηση των μαθημάτων και η πλήρης εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τηλεφωνικά τη Γραμματεία.

 • Για τις περιπτώσεις καθυστερημένης προσέλευσης, ή αποχώρησης νωρίτερα του κανονικού, οι μαθητές παίρνουν έντυπη άδεια από τη Γραμματεία, πάντα μετά από σχετική ενημέρωση από τους γονείς.

 • Γενικά, οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες αναμονής των σχολείων μας 5’ (πέντε) λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, όπως επίσης δεν θα πρέπει να παραμένουν στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου πριν ή μετά το μάθημα.

 • Στο Πρωτείον επιτρέπεται η είσοδος μόνο μαθητών. Οι γονείς παραδίδουν τα παιδιά στην είσοδο του κτιρίου, χωρίς να εισέρχονται σε αυτό. Η είσοδος τους επιτρέπεται μόνο κατόπιν ραντεβού ή σε προκαθορισμένο χρόνο (βλ. παρακάτω ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ & ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΑ ΤΕΣΤ

 • Όλοι οι μαθητές διαγωνίζονται στα επίσημα διαγωνίσματα (Προσομοιώσεις Εξετάσεων) και τα εβδομαδιαία Προσομοιωτικά Τεστ, στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που ορίζονται από τη Δ/νση.

 • Αλλαγή ή μικρή αναβολή δίνεται σε μαθητές που κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα ήταν άρρωστοι, ή υπήρξε πολύ σοβαρός λόγος απουσίας (πάντα κατόπιν ενημέρωσης από τους γονείς τους).

 • Τα διαγωνίσματα που δεν απαντήθηκαν από τον μαθητή την προγραμματισμένη ημέρα, θα πρέπει να απαντηθούν σε διάστημα το πολύ τριών ημερών.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Οι ενημερώσεις των γονέων πραγματοποιούνται αφού έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένας (1) μήνας μαθημάτων, με τους παρακάτω τρόπους:

 • από τους καθηγητές, δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, πάντα σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα,

 • στις Επίσημες Συγκεντρώσεις Γονέων, όπου τηρούνται όλα τα σχετικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας,

 • παρακολουθώντας τακτικά και υπογράφοντας τα τεστ και διαγωνίσματα καθώς και τα σχετικά έντυπα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εξόφληση του συνόλου των διδάκτρων πραγματοποιείται αποκλειστικά και άμεσα με την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της φοίτησης:

 • μέσω Πάγιας Εντολής σε οποιασδήποτε Χρεωστική ή Πιστωτική κάρτα (Άτοκες Δόσεις), σε πλήρως ασφαλές και κρυπτογραφημένο περιβάλλον ή

 • με εφάπαξ εξόφληση τοις μετρητοίς ή μέσω κάρτας ή τραπεζικού εμβάσματος - με σημαντική έκπτωση,

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υφίσταται ως επιλογή η μηνιαία πληρωμή στα γραφεία μας.

Η εκπαίδευση μέσω Διαδικτυακών Μαθημάτων για λόγους που επιβάλλονται από Δημόσια Αρχή, δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση ή έκπτωση στα αρχικώς συμφωνηθέντα δίδακτρα. 

Τυχόν Δίδακτρα Ιδιαιτέρων Ενισχυτικών Μαθημάτων ή/και Δίδακτρα Έξτρα Μαθημάτων για Υποτροφίες Ιδιωτικών Σχολείων χρεώνονται ως επιπλέον παροχές.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης: 

 • εφόσον υπάρξει ειδοποίηση της Δ/νσης περί διακοπής φοίτησης έως και 2 μήνες πριν τις εξετάσεις, γίνεται διακοπή της χρέωσης αφού χρεωθεί επιπλέον 1 δόση μετά την ειδοποίηση περί διακοπής ή σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης στην έναρξη των μαθημάτων, επιστροφή των αναλογούντων διδάκτρων, από την ημερομηνία διακοπής συν ένα μήνα έως την λήξη των μαθημάτων. 

 • αν η διακοπή πραγματοποιηθεί στους τελευταίους 2 μήνες πριν τη λήξη των μαθημάτων δεν υφίσταται διακοπή χρέωσης ή επιστροφή διδάκτρων, καθώς η προετοιμασία του μαθητή έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, λαμβάνεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια.

 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία

Μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας 

ή

να προγραμματίσετε μία συνάντηση με υπεύθυνο του Πρωτείον