Κάθε χρόνο οι μαθητές του Πρωτείον,
ξεχωρίζουν με τις επιδόσεις τους

Συγχαρητήρια σε όλους

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΑ  2020

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΣΗ

ΑΜΠ******** ΕΙΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 39η
ΑΝΑ******** ΜΙΧ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 60η
ΒΑΣ******** ΖΑΧ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ
ΓΙΑ******** ΙΑΣ******** ΖΑΝΝΕΙΟ 35η
ΓΙΑ******** ΠΑΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΕΠ
ΓΚΟ******** ΧΡΙ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 39η
ΔΗΜ******** ΠΑΝ******** ΖΑΝΝΕΙΟ 70η
ΔΙΑ******** ΝΕΦ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 108η
ΖΩΡ******** ΒΑΣ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 60η
ΚΑΛ******** ΠΕΛ******** ΖΑΝΝΕΙΟ 92η
ΚΟΛ******** ΕΥΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 27η
ΚΟΥ******** ΑΡΙ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ
ΚΡΟ******** ΠΑΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 60η
ΛΑΡ******** ΦΑΝ******** ΖΑΝΝΕΙΟ 10η
ΜΑΖ******** ΑΘΑ******* ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 39η
ΜΑΜ******** ΟΔΥ******* ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 39η
ΜΠΑ******** ΝΙΚ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ
ΠΑΠ******** ΒΑΛ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΕΠ
ΠΑΤ******** ΜΙΚ******** ΖΑΝΝΕΙΟ 92η
ΠΟΥ******** ΥΠΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 85η
ΣΚΑ******** ΟΥΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 27η
ΣΚΟ******** ΔΗΜ******** ΖΑΝΝΕΙΟ 51η
ΣΤΑ******** ΕΙΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 85η
ΤΖΩ******** ΜΑΡ******* ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 60η
ΤΟΥ******** ΠΑΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 39η
ΦΤΟ******** ΣΤΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ

Θέλουμε να συγχαρούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια 2020.

Ειδικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην μαθήτριά μας Αριστέα (1η στην Ιωνίδειο) με βαθμολογία 94%, τη 2η πιο υψηλή βαθμολογία πανελλαδικά, μεταξύ 5.071 υποψηφίων.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΑ  2019

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΣΗ

ΒΑΚ******** ΝΙΚ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 44η
ΒΛΑ******** ΓΙΩ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 78η
ΓΑΛ******** ΝΑΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 93η
ΓΚΑ******** ΞΕΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 34η
ΓΚΟ******** ΧΡΙ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 30η
ΔΑΓ******** ΑΚΗ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΕΠ.
ΔΕΛ******** ΙΑΣ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 50η
ΚΟΥ******** ΣΤΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 48η
ΚΟΨ******** ΑΝΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 68η
ΜΑΛ******** ΘΟΔ******** ΑΝΑΒΡΥΤΑ 68η
ΜΑΜ******** ΝΙΚ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 68η
ΜΕΓ******** ΛΕΥ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 70η
ΜΠΟ******** ΕΛΕ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 89η
ΝΤΕ******** ΓΙΩ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ
ΝΤΕ******** ΙΩΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ
ΠΑΠ******** ΣΟΦ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 16η
ΠΑΤ******** ΚΩΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 42η
ΣΑΒ******** ΜΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 68η
ΣΙΒ******** ΔΗΜ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 22η
ΣΟΚ******** ΑΓΓ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 101η
ΣΩΤ******** ΜΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 23η
ΤΣΙ******** ΣΤΕ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΕΠ.
ΧΡΟ******** ΔΕΣ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 55η
       

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΑ  2018

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΣΗ

ΑΝΤ******** ΚΩΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 15
ΒΙΤ******** ΑΦΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 11
ΓΙΑ******** ΚΩΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 55
ΔΙΑ******** ΕΙΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 74
ΔΙΑ******** ΜΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 35
ΚΑΛ******** ΣΠΥ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 11
ΚΑΜ******** ΙΩΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 97
ΚΑΤ******** ΓΙΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 87
ΚΥΡ******** ΓΡΗ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 18
ΚΩΣ******** ΓΙΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 52
ΛΑΧ******** ΕΛΕ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 93
ΜΑΝ******** ΡΩΞ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 98
ΜΑΝ******** ΟΡΕ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 39
ΜΟΣ******** ΜΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 103
ΜΠΕ******** ΒΑΣ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 10
ΠΑΠ******** ΕΛΕ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 45
ΠΑΠ******** ΑΝΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 56
ΠΕΤ******** ΚΑΤ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 81
ΠΟΥ******** ΕΛΕ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 94
ΣΑΦ******** ΣΕΜ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 7
ΣΠΕ******** ΧΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 37
ΣΤΑ******** ΜΕΛ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΕΠ.
ΧΡΥ******** ΑΓΓ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 24
ΧΥΤ******** ΧΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 46
       

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΑ  2017

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΣΗ

ΑΡΦ******** ΜΑΡ******** ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ 48η
ΔΗΜ******** ΜΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 51η
ΙΩΑ******** ΑΓΓ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 48η
ΚΑΛ******** ΑΛΕ******** ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡ******** ΑΛΙ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 86η
ΚΟΝ******** ΦΡΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 101η
ΚΟΥ******** ΜΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 69η
ΜΠΑ******** ΣΤΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 36η
ΜΠΕ******** ΜΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 108η
ΜΠΙ******** ΠΑΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 96η
ΜΠΟ******** ΙΩΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 97η
ΝΤΕ******** ΑΓΓ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 72η
ΠΑΠ******** ΕΛΕ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 98η
ΠΑΠ******** ΕΥΘ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 62η
ΠΟΛ******** ΜΕΛ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 45η
ΣΙΒ******** ΑΓΓ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ
ΣΠΥ******** ΕΥΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 87η
ΤΡΙ******** ΑΡΣ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 30η
       

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΑ  2016

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΣΗ

MUL******** EVE******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 72
ΖΥΓ******** ΔΗΜ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 16
ΚΩΣ******** ΑΛΚ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 25
ΛΕΜ******** ΑΝΤ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 55
ΛΕΟ******** ΜΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 59
ΜΑΤ******** ΜΑΪ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 107
ΝΤΕ******** ΕΛΕ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 33
ΠΕΡ******** ΓΕΩ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 3
ΡΗΓ******** ΠΑΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 38
ΦΟΡ******** ΧΡΗ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 36
ΧΑΤ******** ΑΝΔ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 63
       

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΑ  2015

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΣΗ

ΑΠΟ******** ΚΩΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 79
ΔΕΡ******** ΣΤΕ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 74
ΚΑΚ******** ΒΗΘ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 90
ΚΟΥ******** ΚΟΣ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 27
ΜΑΝ******** ΑΙΚ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 78
ΜΠΑ******** ΚΩΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 94
ΜΥΤ******** ΔΗΜ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 50
ΠΑΜ******** ΒΕΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 31
ΠΑΠ******** ΑΝΝ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 43
ΤΥΡ******** ΑΛΙ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 97
       

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΑ  2014

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΣΗ

ΑΘΑ******** ΙΩΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 112
ΔΙΔ******** ΑΛΕ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 24
ΚΟΞ******** ΘΕΟ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 98
ΚΥΡ******** ΑΣΤ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 51
ΛΑΓ******** ΣΤΑ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 56
ΜΟΥ******** ΣΕΒ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 31
ΜΩΡ******** ΧΡΗ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 49
ΠΑΠ******** ΕΙΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 68
ΠΑΠ******** ΑΓΓ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 93
ΤΣΙ******** ΜΑΡ******** ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ 77