Τμήματα Στ' Δημοτικού

Το Πρωτείον αναλαμβάνει μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, αποκλειστικά για την προετοιμασία τους για τις Εξετάσεις Εισαγωγής σε Πρότυπο Γυμνάσιο.

Το Πρωτείον παρέχει:

  • Φροντιστηριακή Διδασκαλία από Έμπειρους & Εξειδικευμένους Καθηγητές (Μαθηματικούς, Φιλολόγους) για κάθε Πεδίο Εξέτασης

  • Ομοιογενή 7μελή Τμήματα ΣΤ' Δημοτικού, 4ωρης εβδομαδιαίας φοίτησης σε 1 ημέρα μαθημάτων (Παρασκευή απόγευμα ή Σάββατο)

  • Συνεχή εξάσκηση στην απάντηση και λύση ασκήσεων & εβδομαδιαίες Μονόωρες Προσομοιώσεις

  • Διενέργεια Επίσημων Τεστ Προσομοίωσης των Εξετάσεων, εκτός των ωρών διδασκαλίας, βάσει των προδιαγραφών των Προτύπων Σχολείων, με πλήρη και αναλυτική γραπτή αξιολόγηση των γραπτών, χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση και την πρόοδο των μαθητών, καθώς και οδηγίες για την σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την εξέταση

  • Αποκλειστικό Υλικό Βιβλίων με Θεωρία, Θέματα, Ασκήσεις

  • Διαδικτυακό Ηλεκτρονικό Αρχείο Θεμάτων (μέσω ιστοσελίδας στο Internet), για επιπλέον εξάσκηση σε Η/Υ

  • Υποστήριξη των γονέων σε θέματα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, Εγγραφών στα Π.Π.Σ., κλπ