Συχνές Ερωτήσεις

Συγκεντρώσαμε τις κυριότερες απορίες μαθητών και γονέων σχετικά με τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία

(Τελευταία ανανέωση Ιούλιος 2020)

FAQ: Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα Πρότυπα Γυμνάσια και τι τα Πειραματικά;

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. Πειραματικά Σχολεία μπορεί να είναι σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. 

Ποια είναι τα Πρότυπα Γυμνάσια;

Πως ακριβώς γίνεται η εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια;

Η εισαγωγή γίνεται μέσω Εξετάσεων (τεστ δεξιοτήτων - ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών. Ειδικότερα. τα παιδιά εξετάζονται:

- Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας, όπου ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

- Στα Μαθηματικά, όπου ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής, αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Πως ακριβώς γίνεται η εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια;

Εξετάσεις διενεργούνται μόνο για να καλυφθούν τυχόν κενές θέσεις. Οι Εξετάσεις είναι στα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένων.

Πως ακριβώς γίνεται η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία;

Η εισαγωγή γίνεται μέσω Κλήρωσης.

Γιατί να προτιμήσω ένα Πρότυπο Γυμνάσιο;

Καθώς η εισαγωγή των μαθητών γίνεται μέσω Εξετάσεων, αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο των φοιτώντων μαθητών σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο, είναι υψηλότερο από το ΜΟ των φοιτώντων σε ένα απλό Γυμνάσιο.

Σε ποια ύλη εξετάζονται τα παιδιά;

Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Πότε είναι οι Εξετάσεις;

Οι Εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο (τέλη), την ίδια ημέρα και ώρα για όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια. Τα θέματα είναι επίσης κοινά και διαμορφώνονται από ειδική επιτροπή.

Είναι δύσκολες οι Εξετάσεις;

Είναι αρκετά δύσκολες και προσομοιάζουν σε μικρογραφία με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
Επίσης ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων σε συνδυασμό με τις λίγες θέσεις, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την εισαγωγή των μαθητών.
Για παράδειγμα: Η Ιωνιδειος (Γυμνάσιο) προκηρύσσει κάθε χρόνο 108 θέσεις για τις οποίες διαγωνίζονται περίπου 600 μαθητές.

Θα πρέπει να γίνει κάποια αίτηση για την συμμετοχή στις Εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων ή την κλήρωση για κάποιο Πειραματικό Γυμνάσιο;

Ναι. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά περίπου ένα μήνα πριν τις Εξετάσεις ή την κλήρωση.

Μπορεί το παιδί να συμμετάσχει στις Εξετάσεις για παραπάνω από ένα Πρότυπο Γυμνάσιο;

Όχι. Μπορεί όμως να συμμετάσχει στις Εξετάσεις για ένα Πρότυπο Γυμνάσιο και στην κλήρωση για ένα Πειραματικό Γυμνάσιο.

Ποιες είναι οι επιτυχίες του φροντιστηρίου Πρωτείον στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια;

Πως το φροντιστήριο Πρωτείον υποστηρίζει μαθητές και γονείς στη διαδικασία των εξετάσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια;

  • Φροντίζουμε καταρχάς για την πλήρη θεωρητική προετοιμασία των μαθητών, επαναλαμβάνοντας ή διδάσκοντας την απαιτούμενη ύλη

  • Ομαδοποιούμε τους μαθητές σε ομοιογενή - ολιγομελή τμήματα

  • Διενεργούμε πιστές Προσομοιώσεις των Εξετάσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια και εβδομαδιαία τεστ, ώστε οι μαθητές να συνηθίσουν στην πράξη, τον τρόπο εξέτασης

  • Υποστηρίζουμε τους μαθητές με σύγχρονη (live διαδικτυακά μαθήματα) και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (πλατφόρμα edupractise)

  • Παρακολουθούμε στενά τις επιδόσεις των παιδιών με συνεχή ενημέρωση των γονέων και συναντήσεις με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς

  • Ενημερώνουμε τους γονείς για οτιδήποτε αφορά τις εξετάσεις (προθεσμίες, αιτήσεις, ανακοινώσεις, κλπ)

Items: 1 - 13 of 13