Συχνές Ερωτήσεις

Συγκεντρώσαμε τις κυριότερες απορίες μαθητών και γονέων σχετικά με τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία
(Τελευταία ανανέωση: Μάϊος 2023)

FAQ: Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα Πρότυπα Γυμνάσια και τι τα Πειραματικά;

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. Πειραματικά Σχολεία μπορεί να είναι σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. 

Ποια είναι τα Πρότυπα Γυμνάσια;

Πως ακριβώς γίνεται η εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια;

Η εισαγωγή γίνεται μέσω Εξετάσεων (τεστ δεξιοτήτων - 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών. Ειδικότερα. τα παιδιά εξετάζονται:

- Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας (25 ερωτήσεις), όπου ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

- Στα Μαθηματικά (25 ερωτήσεις), όπου ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής, αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Πως ακριβώς γίνεται η εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια;

Τα παιδιά που έχουν εισαχθεί στην Α' Γυμνασίου σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο συνεχίζουν την φοίτηση τους και στο Λύκειο χωρίς νέες εξετάσεις εισαγωγής. Αν υπάρξουν κενές θέσεις στην Α' Λυκείου τότε μόνο διενεργούνται εξετάσεις και μόνο για να καλυφθούν οι τυχόν κενές θέσεις. Οι Εξετάσεις είναι στα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένων.

Πως ακριβώς γίνεται η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία;

Η εισαγωγή γίνεται μέσω Κλήρωσης που γίνεται προς τα τέλη εκάστοτε σχολικού έτους.

Γιατί να προτιμήσω ένα Πρότυπο Γυμνάσιο;

Καθώς η εισαγωγή των μαθητών γίνεται μέσω Εξετάσεων, αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο των φοιτώντων μαθητών σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο, είναι υψηλότερο από το ΜΟ των φοιτώντων σε ένα απλό ή σε ένα Πειραματικό Γυμνάσιο.

Σε ποια ύλη εξετάζονται τα παιδιά;

Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Το παιδί μου είναι ΣΤ' Δημοτικού. Τα μαθήματα στο Πρωτείον για τα παιδιά αυτά ξεκινούν σε 2 περιόδους, Σεπτέμβριο ή Νοέμβριο. Ποια η διαφορά και τι να προτιμήσω;

Και στις 2 περιόδους τα μαθήματα στα Πρωτείον καλύπτουν την ίδια ακριβώς ύλη και ολοκληρώνονται ακριβώς πριν τις εξετάσεις. 

Κάθε περίοδος έχει τα δικά της τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογένεια. Έτσι οι μαθητές που θα ξεκινήσουν την 2η περίοδο (Νοέμβριος) δεν εντάσσονται σε τμήματα της 1ης περιόδου (Σεπτέμβριος), αλλά σε νέα τμήματα.

Τα μαθήματα και για τις 2 περιόδους πραγματοποιούνται δια ζώσης ή διαδικτυακά κάθε Παρασκευή ή Σάββατο, 4 ώρες (με δύο 10' διαλείμματα). 

Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας διαφέρει, με την 1η περίοδο να καλύπτει περίπου 120 ώρες φοίτησης, ενώ η δεύτερη περίπου 90.

Για να καταλάβετε την διαφορά θα δώσουμε ένα παράδειγμα: 
Ας πούμε ότι η φοίτηση στα τμήματα μας είναι ένα όμορφο ταξίδι με αυτοκίνητο. Κάποιοι ξεκινούν τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνουν το ταξίδι την ημερομηνία των εξετάσεων. Άλλοι ξεκινούν τον Νοέμβριο και ολοκληρώνουν την ίδια διαδρομή, στην ίδια ημερομηνία. Οι πρώτοι ταξιδιώτες μας κινούνται με 90 χιλ/ώρα και οι δεύτεροι με 110 χιλ/ώρα, για να φθάσουν στο ίδιο σημείο την ίδια ώρα.
Αυτό σημαίνει απλά ότι η περίοδος Νοεμβρίου, χωρίς να είναι εντατικής φοίτησης, είναι λίγο πιο απαιτητική.

Η επιλογή της περιόδου έναρξης είναι αποκλειστικά θέμα επιλογής των γονέων και των παιδιών.

Το Πρωτείον προσφέρει Δια Ζώσης μαθήματα αλλά και μέσου Διαδικτύου. Είναι το ίδιο αποτέλεσματικά;

Το Πρωτείον διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό (εκπαιδευτική πλατφόρμα, υπερσύγχρονους Η/Υ, γραμμές οπτικής ίνας, κλπ) και προσφέρει εκτός από την κλασσική Δια Ζώσης Εκπαίδευση, επιλογή παρακολούθησης σε αμιγή Διαδικτυακά τμήματα.

Οι καθηγητές του Πρωτείον έχουν εκπαιδευθεί ειδικά για την διενέργεια Διαδικτυακών Μαθημάτων. Τα αμιγώς Διαδικτυακά μαθήματα είναι σχεδιασμένα και οργανωμένα ώστε να προσφέρουν τα ίδια στοιχεία και ποιότητα εκπαίδευσης με τα δια ζώσης μαθήματα. Επίσης, ο συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών ωρών είναι ο ίδιος.

Η εμπειρία μας έδειξε ότι τα διαδικτυακά μαθήματα, με τον τρόπο που είναι οργανωμένα στο Πρωτείον, δεν υπολείπονται σε τίποτα των δια ζώσης μαθημάτων και είναι το ίδιο επιτυχημένα. Οι επιτυχόντες μας 2020 & 2021 (χρονιές lockdown) το απέδειξαν.

Αν φυσικά η διαμονή σας είναι εκτός Αττικής ή αν πάλι διαμένετε εντός Αττικής και θέλετε εξοικονόμηση χρόνου, καθώς καταργούνται οι μετακινήσεις, τότε η επιλογή των διαδικτυακών τμημάτων μας είναι η σίγουρη επιλογή επιτυχίας. 

Πότε είναι οι Εξετάσεις;

Οι Εξετάσεις πραγματοποιούνται στα τέλη εκάστου σχολικού έτους (από τέλη Απριλίου εώς Ιούνιο), την ίδια ημέρα και ώρα για όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια. Τα θέματα είναι επίσης κοινά και διαμορφώνονται από ειδική επιτροπή.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνται πολύ σύντομα, συνήθως μετά από λίγες ημέρες.

Είναι δύσκολες οι Εξετάσεις;

Είναι αρκετά δύσκολες και προσομοιάζουν σε μικρογραφία με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
Επίσης ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων σε συνδυασμό με τις λίγες θέσεις, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την εισαγωγή των μαθητών.

Προτείνετε θερινή προετοιμασία για τους μαθητές που τελειώνουν την Ε' τάξη;

Όχι για πολλούς λόγους. Αναλυτικά:

 • Η προετοιμασία στα τμήματα του Πρωτείον με έναρξη Σεπτέμβριο - Οκτώβριο - Νοέμβριο, υπερκαλύπτει τις ανάγκες των μαθητών.

 • Τυχόν θερινή προετοιμασία κουράζει τους μαθητές και τους αποδυναμώνει κατά την διάρκεια της βασικής προετοιμασίας.

 • Συνδυαστικά με τα παραπάνω, τυχόν θερινή προετοιμασία απλά επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς.

Υπάρχει εικόνα της βάσης (βαθμολογία τελευταίου εισαχθέντα) στα Πρότυπα Γυμνάσια;

Η βάση διαφέρει από σχολείο σε σχολείο, διαμορφώνεται διαφορετικά κάθε χρόνο και εξαρτάται από τις θέσεις κάθε σχολείου, τον αριθμό των υποψηφίων και τέλος τη δυσκολία των θεμάτων.
Ενδεικτικά: Η βάση στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά ήταν 76% το 2023, 68% το 2022, 74% το 2021 και 78% το 2020. Αντίστοιχα στο Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο 70% το 2023, 66% το 2022, 64% το 2021 και 56% το 2020. 
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις βάσεις εισαγωγής 2023 στα Πρότυπα Γυμνάσια

Θα πρέπει να γίνει κάποια αίτηση για την συμμετοχή στις Εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων ή την κλήρωση για κάποιο Πειραματικό Γυμνάσιο;

Ναι. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά περίπου ένα μήνα πριν τις Εξετάσεις ή την κλήρωση, στο λινκ: https://www.iep.edu.gr/pps/

Το Πρωτείον ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς για τη διαδικασία της αίτησης και οτιδήποτε άλλο αφορά τις εξετάσεις. 

Μπορεί το παιδί να συμμετάσχει στις Εξετάσεις για παραπάνω από ένα Πρότυπο Γυμνάσιο;

Ναι. Από τις εξετάσεις του 2023 κάθε υποψήψιος έχει τη δυνατότητα στην αίτησή του να δηλώνει με σειρά προτίμησης μέχρι δύο (2) Πρότυπα Σχολεία. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η κατάθεση της αίτησης δεν αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος οτην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα (1) Πειραματικό Σχολείο.

 

Ποιες είναι οι επιτυχίες του φροντιστηρίου Πρωτείον στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια;

Πως το φροντιστήριο Πρωτείον υποστηρίζει μαθητές και γονείς στη διαδικασία των εξετάσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια;

 • Φροντίζουμε καταρχάς για την πλήρη θεωρητική προετοιμασία των μαθητών, επαναλαμβάνοντας ή διδάσκοντας την απαιτούμενη ύλη

 • Ομαδοποιούμε τους μαθητές σε ομοιογενή - ολιγομελή τμήματα

 • Διενεργούμε πιστές Προσομοιώσεις των Εξετάσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια και εβδομαδιαία Προσομοιωτικά Τεστ, ώστε οι μαθητές να συνηθίσουν στην πράξη, τον τρόπο εξέτασης

 • Υποστηρίζουμε τους μαθητές με σύγχρονη (live διαδικτυακά μαθήματα) και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (πλατφόρμα edupractise)

 • Παρακολουθούμε στενά τις επιδόσεις των παιδιών με συνεχή ενημέρωση των γονέων και συναντήσεις με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς

 • Ενημερώνουμε τους γονείς για οτιδήποτε αφορά τις εξετάσεις (προθεσμίες, αιτήσεις, ανακοινώσεις, κλπ)

Ποιο είναι το "μυστικό" της επιτυχίας του Πρωτείον;

Δεν υπάρχουν μυστικά επιτυχίας. Η επιτυχία είναι συνδυασμός: 

 • αγάπης για τα παιδιά,

 • σωστής οργάνωσης, 

 • επίμονης δουλειάς,

 • εμπείρίας,

 • θέλησης του μαθητή και

 • άψογης συνεργασίας καθηγητών - μαθητών - γονέων.

Στο Πρωτείον γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες που οδηγούν ένα μαθητή να εισαχθεί σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο και αν ο μαθητής συνεργαστεί, εφαρμόσει τις τεχνικές που διδάσκεται και φυσικά δουλέψει για να πετύχει, τότε το αποτέλεσμα είναι πάντα ευτυχές.

Items: 1 - 18 of 18