Προσομοίωση Εξετάσεων

για Πρότυπα Γυμνάσια

 

Εξέταση σε χρονομετρημένες και πραγματικές συνθήκες

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια και για την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια, θα διεξαχθούν στο χώρο μας, Τεστ Προσομοίωσης των εξετάσεων, στις παρακάτω ημερομηνίες:

Οι ημερομηνίες των Προσομοιώσεων 2020 είναι:

1.  Θα ανακοινωθεί
 
2.  Θα ανακοινωθεί
 
3.  Θα ανακοινωθεί
 
 

Μετά από κάθε Προσομοίωση, ακολουθεί πλήρης και αναλυτική βαθμολόγηση & αξιολόγηση των γραπτών, δίνονται χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση και την πρόοδο των μαθητών, καθώς και οδηγίες για την γραπτή εξέταση και τη σωστή διαχείριση του χρόνου.

Η διαδικασία των προσομοιώσεων είναι ανοικτή για όλα τα παιδιά, 

δηλαδή μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές που δεν φοιτούν στο Πρωτείον.

Το κόστος συμμετοχής για τα παιδιά που δεν φοιτούν στο Πρωτείον είναι 35€ για κάθε εξέταση.

Για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε μαζί μας 2-3 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης