Διεύθυνση

ΕΥΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ - ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ

Απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι του Μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ του  Πανεπιστημίου ASTON Αγγλίας και του Certificate of Proficiency του Πανεπιστημίου Michigan Αμερικής. 

Η κα Ζουρούδη είναι επίσης κάτοχος Πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διπλώματος Methodology Course in TEACHING ENGLISH as a Foreign Language του Center of Applied Linguistics and Language Studies του HELLENIC AMERICAN UNION.

 

Καθηγήτες/τριες

Το ΠΡΩΤΕΙΟΝ το μόνο εξειδικευμένο Φροντιστήριο, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, για τις εξετάσεις Εισαγωγής σε ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, συνεργάζεται σταθερά και μόνιμα με μία άψογη και συγκεκριμένη ομάδα από καθηγητές/τριες (Μαθηματικούς & Φιλόλογους), έμπειρους & εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους, με παιδαγωγική κατάρτιση και αγάπη για τους μαθητές.