Διεύθυνση

ΕΥΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ - ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ

Απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι του Μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ του  Πανεπιστημίου ASTON Αγγλίας και του Certificate of Proficiency του Πανεπιστημίου Michigan Αμερικής. 

Η κα Ζουρούδη είναι επίσης κάτοχος Πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διπλώματος Methodology Course in TEACHING ENGLISH as a Foreign Language του Center of Applied Linguistics and Language Studies του HELLENIC AMERICAN UNION.