Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια

 

Έναρξη Τμημάτων Προετοιμασίας για τις
Εξετάσεις Ιουνίου 2022:

  • Τμήματα ΣΤ' Δημοτικού - Α' Ομάδα: Σάββατο 16/10/2021

  • Τμήματα ΣΤ' Δημοτικού - Β' Ομάδα: Σάββατο 15/1/2022 

  • Τμήματα Ε' Δημοτικού: Σάββατο 23/10/2021

Για τις ομάδες Α & Β (ΣΤ' Δημοτικού) τα μαθήματα διαρκούν έως τα τέλη Ιουνίου.
Για την Ε' Δημοτικού διαρκούν έως τα μέσα Ιουνίου.

Διαδικασία Εγγραφής στο Πρωτείον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ &
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Ιουνίου 2021

 Δείτε Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας 

Ημερομηνίες Εγγραφών: 28 Μαΐου - 17 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία Εξετάσεων: Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Ιουνίου 2020


Δείτε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/Eνημέρωση_για_εισαγωγή_μαθητών_στα_ΠΠΣ.pdf

Σύμφωνα με το με αρ.11/4-5-2020 απόσπασμα Πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
 

Εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων την 29η Ιουνίου.
Με την εν λόγω διαδικασία οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Ειδικότερα:

• Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων, κυρίως της καθημερινής ζωής.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Επίσης οι μαθητές/-τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.

Η πραγματοποίηση της εξέτασης θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ.. Τα θέματα και των δύο γνωστικών πεδίων (Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικά) θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι απαντήσεις θα
σημειώνονται σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο θα αποσταλεί στα σχολεία από την Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/-τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών, σχετικά με το χαρακτήρα και το είδος των εξεταζομένων γνωστικών πεδίων, θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα εντός του τελευταίου δεκαήμερου του Μαΐου (σχετικό λινκ: https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=9705

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σχετικό λινκ: https://www.iep.edu.gr/pps/) από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020.
 

Επικοινωνία: 

Τηλ. 210.46.16.292