Επιλέγω Πρότυπο

Το Επιλέγω Πρότυπο αποτελεί μια πλήρη Εκπαιδευτική Διαδικασία προετοιμασίας (μαθήματα - βιβλία - τεστ - προσομοιώσεις) των υποψηφίων για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία

Ο Διαγωνισμός για την Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά, Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης, Βαρβάκειος, Ανάβρυτα) είναι ιδιαίτερος και απαιτεί οργάνωση, μεθοδικότητα και ειδική προετοιμασία. Τα παιδιά καλούνται σε χρόνο δύομιση ωρών να εξεταστούν σε δύο διαφορετικά μαθήματα (Κατανόηση Κειμένου και Μαθηματικά) . Τα θέματα επιλέγονται από ειδική επιτροπή καθηγητών ανεξάρτητη του Δημοτικού Σχολείου ή του Γυμνασίου που φοιτούν οι μαθητές.

Καθώς οι εξετάσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και δεδομένου του μεγάλου αριθμού υποψηφίων , η προετοιμασία των μαθητών χρειάζεται να είναι στοχευμένη, σοβαρή και βασισμένη στις γνώσεις, την εμπειρία, την εξειδίκευση, την υποστήριξη και την ασφάλεια μιας Εκπαιδευτικής Ομάδας, Ειδικευμένης στον Συγκεκριμένο Διαγωνισμό.

Η Εκπαιδευτική Ομάδα Επιλέγω Πρότυπο αποτελείται από εξειδικευμένους Μαθηματικούς και Φιλολόγους, που ασχολούνται αποκλειστικά με τους διαγωνισμούς που σχετίζονται με την Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και τις Υποτροφίες Ιδιωτικών Σχολείων. 

Η πείρα και οι επιτυχίες μας σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια, εγγυώνται ότι ο μαθητής θα είναι άριστα προετοιμασμένος για τους αντίστοιχους διαγωνισμούς που διεξάγονται κάθε χρόνο!

 

Επικοινωνία: 

Τηλ. 210.46.16.292