Προετοιμασία για Ιωνίδειο και άλλα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια - Λύκεια

04/04/2013 11:05

Το Πρωτείον αναλαμβάνει την προετοιμασία των υποψήφιων μαθητών, υποστηρίζοντάς τους με:

  • Φροντιστηριακή Διδασκαλία με εξειδικευμένους καθηγητές,
  • Υλικό βιβλίων με σχετικά θέματα και τις λύσεις τους για κάθε πεδίο εξέτασης,
  • Ηλεκτρονικό αρχείο θεμάτων για επιπλέον εξάσκηση.


Επιλέγω Πρότυπο ... Επιλέγω Πρωτείον!

Λεπτομέρειες