1η Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων

25/11/2021 09:14

Η 1η συνάντηση Γονέων & Καθηγητών θα πραγματοποιηθεί μέσω Διαδικτύου το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου. 

Αναλυτικές οδηγίες θα σταλούν στο e-mail των γονέων.