1η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

11/12/2018 17:12

Η 1η μας ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22/12/2018, ως εξής:

  • Τμήματα 1 & 3: 1.00 μμ - 2.00 μμ

  • Τμήμα 2: 12.00 μμ - 1.00 μμ

Τα μαθήματα θα επαναληφθούν το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019