1η Προσομοίωση 2021 - Εσωτερικοί - Εξωτερικοί Μαθητές

07/02/2021 13:02

Μαθητές που φοιτούν στο Πρωτείον:

Σας ενημερώνουμε ότι η 1η Προσομοίωση Εξετάσεων θα διεξαχθεί  την Κυριακή 21/02, για τα τμήματα Π1,Π2, & Π3.

Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τις επόμενες ημερομηνίες των προσομοιώσεων που θα ακολουθήσουν.

Το τεστ της 1ης προσομοίωσης θα πραγματοποιιηθεί διαδικτυακά, σε μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, με βάση την εξέταση του 2020 και τις αλλαγές που επέφερε η ΥΑ της 14/6/2020. Τα παιδιά ακολουθώντας συγκεκριμένο link θα μπορούν: 

  • να καταχωρούν τις απαντήσεις τους, 

  • με άμεση βαθμολόγηση,

  • ένδειξη για τις σωστές ή λάθος απαντήσεις και

  • πρόσβαση σε αναλυτικό φυλλάδιο με τις λύσεις

Μετά από κάθε Προσομοίωση ακολουθεί ειδική συνάντηση με τους καθηγητές, δίνονται χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για την γραπτή εξέταση και τη σωστή διαχείριση του χρόνου.

 

Εξωτερικοί Μαθητές:

Όλοι οι μαθητές, ακόμη και όσοι δεν φοιτούν στο Πρωτείον, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εξειδικευμένα τεστ Προσομοίωσης για τις Εξετάσεις Εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια, απολαμβάνοντας όλα τα προνόμια που έχουν οι μαθητές μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα μας:

Ανοικτές Προσομοιώσεις Εξετάσεων