2η Προσομοίωση Εξετάσεων για Πρότυπα Γυμνάσια

07/05/2016 10:03

Προσομοίωση Εξετάσεων για την Εισαγωγή στα Πρότυτπα Γυμνάσια

(Εξέταση σε χρονομετρημένες και πραγματικές συνθήκες)

Κυριακή 15 Μαΐου 2016 

10.00 - 12.00 

Λεπτομέρειες και Δηλώσεις Συμμετοχής