ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

14/06/2020 12:53

Σημαντικές αλλαγές φέρνει η ΥΑ Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα ΠΣ και ΠΕΙΣ (ΦΕΚ 2261 τΒ 12-06-20), στη διαδικασία εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια για το 2020:

  • "Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία (Μαθηματικά - Κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας) , στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών" (άρα η διάρκεια της εξέτασης αυξάνεται στις 2,5 ώρες - αντί 2 που ίσχυε μέχρι τις εξετάσεις του 2019)

  • "Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα είναι τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια." (αντί των 60 μορίων/μάθημα που ίσχυε μέχρι τις εξετάσεις του 2019)

Επίσης ήδη γνωρίζαμε τα παρακάτω:

  • "Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2020-2021 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα Πρότυπο Γυμνάσιο. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας. Η κατάθεση της αίτησης δεν αποκλείει την δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε έως ένα Πειραματικό Γυμνάσιο."

  • "Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων είναι της μορφής ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους για να απαντήσουν."

  • "Μία ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οι καταστάσεις των υποψηφίων αναρτώνται, με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Προτύπου Γυμνασίου με αναφορά στον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων."