Αριθμός συμμετεχόντων στις εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων

18/05/2018 10:32

Ανακοινώθηκαν οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων 2018 και παρακαλούμε τους γονείς να ελέγξουν τα στοιχεία των παιδιών.

Θα βρείτε τις καταστάσεις:

Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά - Θέσεις 108 - Αιτήσεις 672 - Κατάσταση Υποψηφίων

Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης - Θέσεις 78 - Αιτήσεις 701 - Κατάσταση Υποψηφίων

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο - Θέσεις 98 - Αιτήσεις 781 - Κατάσταση Υποψηφίων

Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων - Θέσεις 78 - Αιτήσεις 859 - Κατάσταση Υποψηφίων

Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων - Θέσεις 88 - Αιτήσεις 191 - Κατάσταση Υποψηφίων