Διαδικτυακά Τμήματα

30/07/2020 12:34

Το Πρωτείον προσφέρει στους μαθητές του την επιλογή • Μαθημάτων Δια Ζώσης (κλασική εκπαίδευση) ή • Διαδικτυακών Μαθημάτων με Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση.
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι η μαθησιακή διαδικασία κατα την οποία ...

Μάθετε περισσότερα