Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017-2018.

24/04/2017 13:05

Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρεις εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια για τον Ιούνιο 2017. 

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (ΔΕΠΠΣ).

Καλή Επιτυχία σε όλα τα παιδιά!