ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ (Π2-Π4-Π6) - ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

12/06/2020 00:00

Αγαπητοί γονείς, Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί Ενημέρωση Γονέων για τα τμήματα Π2, Π4 & Π6, στον Δ' όροφο, Χορμοβίτου 242, από τη 1.10 μμ έως τη 1.50 μμ.