ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ (Π7-Π8) - ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

01/06/2020 17:15

Αγαπητοί γονείς,

Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί Ενημέρωση Γονέων για τα τμήματα Π7 & Π8, στον Δ' όροφο, Χορμοβίτου 242, από τη 1.10 μμ έως τη 1.50 μμ.