Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Μαθητών - Καθηγητών

03/11/2015 19:15

Η πρώτη Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Μαθητών - Καθηγητών θα πραγματοποιηθεί την 

Κυριακή 8/11/2015, 5.00 μμ - 6.00 μμ.