ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 1/10/22

24/09/2022 13:44

Τα τμήματα μέ έναρξη το Σάββατο 24/9/22 συμπληρώθηκαν. 

Νέα τμήματα θα λειτουργήσουν από το Σάββατο 1/10/22