Νέα Τμήματα από 24 Φεβρουαρίου 2018

13/02/2018 19:00

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρωτείον ξεκινάει νέα τμήματα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια, το 

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Πληροφορίες στο 2104616292