Νέα Τμήματα Φεβρουαρίου 2018

28/01/2018 15:17

Τα νέα μας τμήματα προετοιμασίας για τα Πρότυπα Γυμνάσια, θα ξεκινήσουν το

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες & Εγγραφές