Νέα Τμήματα για τις Εξετάσεις 2020

27/07/2019 12:58

Τα Τμήματα προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Ιουνίου 2020, θα ξεκινήσουν το 

Σάββατο 2 Νοεμβρίου.

Εγγραφές από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 (ώρες 5.30 μμ - 8 μμ)

 

Σας ευχόμαστε Καλό καλοκαίρι!