Νέα Τμήματα Ιανουαρίου 2018

07/01/2018 09:58

Καλή Χρονιά σε όλα τα παιδιά με Υγεία & Επιτυχίες! 

Τα νέα μας τμήματα προετοιμασίας για τα Πρότυπα Γυμνάσια, θα ξεκινήσουν το 

Σάββατο 27 Ιανουαρίου.

Πληροφορίες & Εγγραφές