Νέος Κανονισμός Λειτουργίας

26/07/2020 14:41

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Πρωτείον έχει ως σκοπό την εναρμόνιση της λειτουργίας μας, με βάση τις νέες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Δείτε το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας