Προγραμματισμός νέων τμημάτων

11/11/2021 08:16

Νέα Τμήματα με έναρξη 15/1/2022. 
Οι εγγραφές και οι ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς για τα νέα τμήματα, πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ραντεβού: