Προβληματικές Ερωτήσεις στα Θέματα των Εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια 2024

19/05/2024 14:09

Μετά την επεξεργασία των Θεμάτων στις Εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2024 από τις ομάδες Μαθηματικών & Φιλολόγων του Πρωτείον, διαπιστώνουμε ότι τα θέματα είναι ιδιαιτέρως απαιτητικά, όπως και ήταν αναμενόμενο.

Ειδικότερα όμως στα Θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, παρατηρούνται και αρκετές "προβληματικές" ερωτήσεις, οι οποίες σίγουρα ταλαιπώρησαν τους μαθητές και ως προς τον χρόνο που αφιέρωσαν και ως προς το άγχος που τυχόν τους δημιουργήθηκε.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα εν λόγω προβλήματα εντοπίστηκαν από μαθητές μας κατά την ώρα της εξέτασης, ενημέρωσαν άμεσα τους επιτηρητές, αλλά δεν υπήρξε καμμία παρέμβαση από την Επιτροπή των Θεμάτων, με την μορφή επεξήγησης ή διόρθωσης.