Υπουργική Απόφαση για την Εισαγωγή Μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία 2018

10/03/2018 10:34

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 810/7-03-2018 (τ. Β΄) έχει δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019».

Λεπτομέρειες