Από 12 Απριλίου ξεκινούν ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ για Πρότυπα Γυμνάσια.

19/03/2014 14:14

Ήδη λειτουργούν στο ΦΜΕ Πρωτείον 2 τμήματα προετοιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και 1 τμήμα προετοιμασίας για τα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια.


Προγραμματίζονται να ξεκινήσουν Νέα Τμήματα στις 12 Απριλίου, τα οποία με αυξημένο ωράριο, θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των Εξετάσεων όπως και τα ήδη λειτουργούντα!


ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

 

Πληροφορίες