3η Προσομοίωση Εξετάσεων για Πρότυπα Γυμνάσια

23/05/2016 13:09

Προσομοίωση Εξετάσεων για την Εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια

(Εξέταση σε χρονομετρημένες και πραγματικές συνθήκες)

Κυριακή 5 Ιουνίου 2016

10.00 - 12.00

Λεπτομέρειες και Δηλώσεις Συμμετοχής